کارت مایفر mifare card

مرکز کارت مایفر ، مشخصات کارت مایفر ، اطلاعات کارت مایفر ، کارت مغناطیسی ، کارت mifare ، کارت pvc

تماس با ما

ارتباط با کارت پرداز 66403012 , TEL:66969893


MOB :09124248429


09129407017